top of page
bgImage

Kategorijas

Motocikli

Motocikli - A kategorija

AM - Mopēds, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3, bet ceļu satiksmē pieļaujamais braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h. Ierobežojums – vadītāja vecums no 14.gadiem.

A1 – motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums ir vismaz 75 cm3, bet nepārsniedz 125 cm3 . Jauda nepārsniedz 11kW. Ierobežojums – vadītāja vecums no 16.gadiem.

A2 – motocikli, kuru motora darba tilpums ir vismaz 400 cm3 un motora jauda nepārsniedz 35 kW.  Ierobežojums – vadītāja vecums no 18.gadiem.

A - motocikli, kā arī tricikli, kuru motora jauda nav ierobežota; Ierobežojums – vadītāja vecums no 24.gadiem.

B1 – trīsriteņu vai četrriteņu B1 kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi;

B – četrriteņu B kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

Vieglās automašīnas

Vieglās automašīnas- B kategorija
Smagās mašīnas- C kategorija

C1 – C1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

C – transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu.

Smagās mašīnas

Autobusi- D kategorija

D1 – D1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu. Sēdvietu skaits 1+16;

D – D kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums – vismaz 10 m, platums – vismaz 2,40 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

Autobusi

Piekabes- E kategorija

BE: B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi vai puspiekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 3500kg.

CE: C kategorijas prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums – vismaz 14 m, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h

DE: D kategorijas prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg

Piekabes

Pirmās palīdzības- apmācības kurss

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

• Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums;
• ABC praktiskais demonstrējums;
• Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana;
• Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
• Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi – acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes;
• Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība;
• Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem;
• Elektrotraumas;
• Dažādas traumas, amputācijas;
• Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
• Svešķermeņi;
• Cietušā transportēšana;
• Slimības;
• Slīkšana.

Pirmā palīdzība

Pārbaudi savas zināšanas!

UZDĀVINI autoskolas dāvanu kartI

VENTSPILĪ, KULDĪGĀ, SALDŪ

DVANUKARTE..-kopija
bottom of page